mBank - MasterCard PayPass

Bank, konto: mBank - eKonto
Wystawca: MasterCard
Opłata miesięczna za kartę: 4 zł (0 zł pierwsze 5 ransakcji)
Duplikat karty: 15 zł
Wypłata z bankomatu BEZ OPŁAT w Polsce: 1,3 zł (poniżej 100zł) mBanku, Sieci Euronet, Planet Cash oraz Banku Zachodniego WBK S.A
Wypłata z bankomatu ZA OPŁATĄ w Polsce: 3% , min. 5,00 zł
Wypłata gotówki z bankom. za granicą: 10 zł
Przew. transakcji zagr.: 3%
Sprawdz. salda w bankom.: 5 zł
Dodatkowe funkcje lub usługi: Cash Back, karta zbliżeniowa, zniżki w wybranych placówkach handlowo-usługowych
Zwróć uwagę: 2 zł - zmiana PIN, no i sprawdzenie salda w bankomacie - 5 zł (to już przesada!)


Data ostatniej aktualizacji zestawienia kart: 19,08.2015
Polityka Prywatności