Serwis Konta studenckie

Preferencyjne kredyty studenckie - zestawienie opłat

Bank
Znaleziono wszystkich: 4
NazwaRozpatrzenie wniosku kredytowegoUdzielenie kredytuWcześniejsza spłataWydłużenie terminu spłaty kredytuSporz. aneksu do umowyWysyłanie upomnień / wezwań do zapłatyInne opłaty
Bank BPS - preferencyjny kredyt studencki01% (miesięcznie od kwoty raty)03 % min. 20 zł (jednorazowo od kwoty prolongowanej)50 zł20 zł20 zł - Wydanie opinii i zaświadczeń bankowych na wniosek Kredytobiorcy. 5 zł - Wyciąg z rachunku kredytowego. 10 zł - sporządzenie historii kredytu na wniosek Kredytobiorcy.
Pekao SA - preferencyjny kredyt studencki0 zł dla osób mających konto w Pekao SA0 zł (0,5% od kwoty raty dla osób nie mających konta w Pekao SA)0 zł0,05% min. 5 zł od kwoty pozostałej do spłaty20 zł20 zł10 zł - odpis umowy kredytowej. 25 zł - opłata za zmiana innych warunków na wniosek kredytobiorcy, np. zmiana rachunku, na który ma byc przelewany kredyt. 20 zł za rok bieżący, 30 zł za lata poprzednie - sporządzenie historii kredytu na wniosek Kredytobiorcy.
PKO BP - preferencyjny kredyt studencki0 zł dla osób mających konto w PKO BO, 200 zł dla pozostałychod 0,5% do 1% -dla posiadaczy ROR w PKO BP SA (0% - umowy zawarte do 31.12.2003r.) 2% - pozostali klienci020 zł50 zł30 złW przypadku, gdy kredytobiorca korzysta z poręczenia BGK na zabezpieczenie spłaty kredytu - pobierana jest prowizja na rzecz BGK aktualnie 1,5% od każdej poręczanej transzy kredytu. 30 zł - Zmiana prawnego zabezpieczenia kredytu.
SGB Bank - preferencyjny kredyt studencki00,75% od każdej transzy00,25% (jednorazowo od kwoty prolongowanej)0,1% - za zmianę warunków umowy20 zł10 zł - za duplikat umowy. 10 zł - harmonogram spłat na wniosek klienta. W przypadku, gdy kredytobiorca korzysta z poręczenia BGK na zabezpieczenie spłaty kredytu - pobierana jest prowizja na rzecz BGK aktualnie 1,5% od każdej poręczanej transzy kredytu.

Data ostatniej aktualizacji: 16.07.2013